Jak vidíme svět?

Jak vidíme svět?

“Každý vidí jen to, co dokáže ze svého hlediska uvidět”. C.G.Jung Jsou to ty pomyslné brýle, kterými se díváme na svět a zdá se nám, že přece tak, jak svět vidíme my, ho vidí i ti ostatní. Na jednom semináři jsem zaslechla větu “jinakost lidi...